Domů    Colloredo – Mannsfeld

Colloredo – Mannsfeld

Pálenice Zbiroh byla otevřena v listopadu roku 2018 v sídle firmy Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o. ve Zbirohu, kde byla pro tento účel zrekonstruována část objektu, která dříve sloužila jako chlév pro dobytek. Příprava projektu pro pálenici a rekonstrukce budovy započala již na jaře roku 2016 s cílem zřídit na Zbirožsku pěstitelskou pálenici a ovocný lihovar. Pro tyto účely byla pořízena destilační kolona o objemu 300 litrů od firmy Kovoděl Janča s.r.o.

O rodu Colloredo – Mannsfeld

Rod knížat a hrabat Colloredo-Mannsfeld patří už několik století k nejvznešenějším aristokratickým rodinám v zemi. Původně durynský, podle jiných autorů švábský, rod Colloredů se vynořil z anonymity dějin už na počátku 11. století. Na počátku 13. století se rod rozštěpil do několika větví. Vedle hraběcí větve Colloredů, markýzů di Santa Sofia e Recanati, žijících v Itálii, větve hrabat Mels-Colloredo, žijících v Itálii a Rakousku, se až do našich dob udržela i větev Colloredo-Waldsee. Německý rod Mannsfeldů má údajně počátek už v polovině 10. století.
Rodina Coloredo-Mannsfeld má svůj domov a svůj majetek v Čechách od doby 30-leté války. Majetek vychází z rodového sídla Opočno (v severních Čechách). Zvětšen byl sňatkem (Dobříš ve středních Čechách) a koupí (Zbiroh v západních Čechách).

Za druhé světové války byl majetek rodině zkonfiskován, včetně zámku Zbiroh a Opočno a dalšího majetku. Dobříšský zámek dokonce sloužil jako útočiště štábu SS a část zámeckého mobiliáře byla rozkradena.

Zbirožské panství koupila rodina Colloredo – Mannsfeldů v roce 1879 v dražbě od Vídeňské hypoteční banky, která byla největším věřitelem zkrachovalého podnikatele Dr. Strousberga. Investováním značného množství finančních prostředků a obměnou personálu vlastníci podstatně zlepšili výchozí stav.

Po ukončení války převzal pan Jeroným Colloredo-Mannsfeld svůj majetek a hospodařil na něm do znárodnění v roce 1948.

V průběhu let 1948 – 1992 zajišťoval hospodaření na tomto majetku stát prostřednictvím podniků státních lesů, státního rybářství a zemědělských družstev. Na základě restitučních zákonů byla původnímu majiteli Jeronýmu Colloredo-Mannsfeldovi obnovena vlastnická práva. V roce 1993 založil Lesní a rybniční správu a převzal do nově vzniklé firmy téměř všechny místní zaměstnance státních lesů a státního rybářství. Po jeho úmrtí v roce 1998 se novým majitelem stal jeho synovec, dědic ze závěti, Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld.